Project Engineer Oosterweel

Job publication date

Summary

Je werkt op de site te Antwerpen Linkeroever in België en je werkt als onderdeel van het team verantwoordelijk voor de afzinking van de tunnelelementen. Binnen dit team doen we de opvolging van hydraulische ontwerpactiviteiten. We zijn ook betrokken bij het opvolgen van de civiele werken, bagger- en drooggrondwerken en andere belanghebbenden zoals nautische werkgroepen.

Zodra de tunnelelementen drijven, zullen sleepboten de eenheden naar de afzinklocatie in de Schelde slepen. De voorbereiding van dit transport zal een onderdeel van de job zijn. De voorbereiding gebeurt door middel van transportsimulaties, en resulteren in een transportcontract.

Na afzinking wordt de tunnelfundering van zand onder de tunnelelementen geplaatst met behulp van een hogedruk zandstroominstallatie.

Het afzinkingsproces combineert de opvolging van (hydraulische) ontwerppakketten en de werkvoorbereiding voor de uitvoering van de tunnelafzinking

  • Dredging
  • Operations
  • Worldwide