Symbolische eerste steenlegging voor nieuwbouw op DEME Campus

Publication Date

Vandaag heeft Havenschepen Annick De Ridder de eerste steen gelegd van een high-tech paviljoen dat op de DEME Campus in Zwijndrecht wordt gebouwd. Het paviljoen maakt deel uit van de verdere uitbreiding van de DEME Campus en wordt een centraal punt voor het ontvangen van ondermeer klanten en delegaties, alsook de organisatie van interne evenementen.

De bouw van het paviljoen luidt de volgende fase in van de werken op de DEME Campus, die momenteel een volledige transformatie ondergaat. De werken omvatten ondermeer het bouwen van de DEME Labs met modulaire ruimte toegespitst op samenwerking en innovatie, het optrekken van een nieuw atriumgebouw dat het huidige hoofdgebouw zal vervangen, en de uitbreiding van groenzones met inheemse plantensoorten. De transformatie speelt in op de huidige trend van flexibel werken en werken op afstand, waarbij de moderne gebouwen voldoende modulair zijn om in de toekomst nieuwe manieren van werken te kunnen implementeren zonder structurele veranderingen te moeten doorvoeren.

In het hoogtechnologische paviljoen zullen klanten ondergedompeld worden in de activiteiten van DEME door een combinatie van ondermeer audiovisuele toepassingen, virtual en augmented reality en tijdelijke exposities over projecten.

Groene campus
Als deel van het ambitieuze plan om volledig klimaatneutraal te worden en de CO2-uitstoot terug te dringen, zet DEME voor de nieuwe gebouwen volop in op duurzame energiebronnen. Zo zullen er zonnepanelen worden geïnstalleerd op de daken van de DEME Labs en het atriumgebouw. Naast een kleinere windturbine van 100 kW die reeds enkele jaren op de DEME Campus draait, werden vorig jaar twee grootschalige windturbines in gebruik genomen van elk 3,5 MW. Alle gebouwen zullen ook voorzien zijn van installaties voor de recuperatie van regenwater. De hoeveelheid verharde oppervlakte wordt sterk afgebouwd en vervangen door groen waarbij de bestaande bomen op de site maximaal behouden blijven en het aantal inheemse bomen wordt uitgebreid. Hoge en lage grassoorten zullen van het geheel een park maken waar het aangenaam vertoeven zal zijn voor medewerkers.

“Met de bouw van een hoogtechnologisch paviljoen in onze haven bewijst DEME dat het mee de economische motor van Vlaanderen draaiende houdt. Bezoekers zullen in dit paviljoen op de groene DEME Campus de wondere wereld van offshore energie, milieusanering, maritieme infrastructuur… kunnen ontdekken. Wat hen ongetwijfeld ambassadeurs zal maken van deze wereldspeler in onze wereldhaven. En wie weet zwengelen ze zo ook de ‘goesting’ aan voor de vele uitdagende jobs die de haven en haar havenbedrijven in de aanbieding hebben. Kortom, een mooi initiatief!”, aldus Annick De Ridder.

Talrijke vacatures
DEME kende de afgelopen jaren een sterke groei en stelt wereldwijd meer dan 5.000 mensen te werk. Ook vandaag werft het bedrijf volop medewerkers aan voor zowel het hoofdkantoor op de DEME Campus als projecten in het binnen- en buitenland. Omdat DEME actief is in verschillende disciplines worden er steeds zeer uiteenlopende profielen gezocht. Zo is DEME betrokken bij de bouw van het eerste grote windmolenpark in de VS. Dichter bij huis werken de ingenieurs van het bedrijf mee aan de Scheldetunnel, een cruciale schakel in de Oosterweelverbinding.